Zorg voor elkaar

Coronastatement Normec Group

Overheidsmaatregelen

Op 12 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona virus (COVID-19) in te perken, dan wel te vertragen. Normec Group steunt de door de overheid genomen maatregelen en heeft zelf ook direct maatregelen genomen. Alle maatregelen zijn erop gericht om onze medewerkers, klanten, toeleveranciers, alle andere belanghebbenden en mensen die wij lief hebben, te beschermen. Binnen de Normec Group zorgen wij ervoor dat wij op de hoogte zijn van de actuele (regionale) maatregelen vanuit de overheid en passen zo nodig, onze maatregelen hierop aan.

Normec maatregelen

Wij volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM op en nemen waar nodig additionele voorzorgsmaatregelen. Bij Normec staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze klanten voorop. Wij willen u daarom graag op de hoogte brengen van onze veiligheids- en hygiëne procedures. Bij alle bedrijven die onder de Normec Group vallen, is er aandacht voor en controle op het naleven van deze procedures. Dit geldt voor zowel de hygiëne op onze locaties, als die van onze medewerkers.

Let op: de genomen maatregelen kunnen per Normec entiteit verschillen, afhankelijk van de vestigingsplaats en aard van de werkzaamheden van het bedrijf.

De volgende maatregelen gelden voor alle Normec entiteiten. De hoofdvestiging is geopend en er gelden de volgende omgangsregels om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en relaties te beschermen:

Hygiëne is erg belangrijk. Daarom hebben wij bij elke ontvangstruimte desinfecterende middelen staan.

Borging van de continuïteit van onze werkzaamheden

De missie van de Normec Group is een veilige en gezonde werk- en leefomgeving voor iedereen. Om aanvullende risico’s in en om de gebouwen van onze klanten, te voorkomen, is het van belang dat wij ons werk kunnen blijven uitvoeren. Daarom zijn onze medewerkers geïnformeerd, geïnstrueerd en uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat zij veilig kunnen werken en onze klanten geen onnodige risico’s lopen.

Medewerkers, die thuis kunnen werken, zijn gefaciliteerd om thuis te kunnen werken. We maken gebruik van diverse online tools om geplande meetings door te kunnen laten gaan, zonder fysiek bij elkaar te komen en om onnodige reisbewegingen te beperken.

Sinds de uitbraak van het Corona virus, worden veel audit- en inspectiewerkzaamheden op afstand gedaan. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Voor de gezondheid van onze medewerkers en uw eigen gezondheid vragen wij u om gepaste afstand te houden en onze medewerkers de ruimte te geven om hun werk op een veilige manier te kunnen doen.

Al onze medewerkers hebben instructies gekregen wat betreft de hygiëne. Wij schudden geen handen en houden minimaal 1,5 meter afstand. U zult begrijpen dat wij uw bedrijf niet bezoeken indien er medewerkers besmet zijn. Wij vragen u om ons vooraf te melden indien er sprake is of kan zijn van een mogelijke besmetting. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

Let op: voor de veiligheid van onze medewerkers kunnen wij de beslissing nemen om direct te vertrekken van de locatie, als de maatregelen vanuit het RIVM door de klant niet worden nageleefd.

Met alle genomen maatregelen bieden wij continuïteit in onze dienstverlening en dragen wij zorg voor een gezonde en veilige werk- en leefomgeving voor onze medewerkers en onze klanten. Juist in deze periode is het belangrijk om aanvullende risico’s voor de kwetsbare Nederlanders te voorkomen.

Certificering nodig? Offerte binnen een dag!