Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving voor iedereen, binnen en buiten

Life Safety & Environment

Normec Life Safety & Environment test, inspecteert en certificeert op alle gebieden van vooruitstrevend gebouw-, infrastructuur- en milieumanagement. Wij passen onze kennis, ervaring en technologie toe op deelgebieden met ‘short term impact’ voor de publieke gezondheid en veiligheid, zoals drinkwaterkwaliteit, luchtkwaliteit en brandveiligheid. En op deelgebieden met ‘long term impact’ op gezondheid en het milieu, zoals bodemkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en luchtonderzoek.

Vanuit Normec Assurance richten wij ons met de dienstverlening op een eerlijke arbeidsmarkt door klanten inzicht te geven in risico's en kansen en het monitoren, verbeteren en borgen van processen en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Ook ondersteunen we organisaties middels compliance diensten. Steeds slimmere, effectievere en (kosten)efficiëntere integrale beheersing van onze leef- en werkomgeving is het resultaat.

Life Safety & Environment en Assurance vallen als business units onder de activiteiten van Normec Group, een toonaangevende onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor de kwaliteit en veiligheid van materialen, systemen, processen, producten en diensten van onze klanten. Normec voert testen en inspecties uit op basis van geaccrediteerde methodes en maakt daarbij gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in de behoeften van organisaties die innoveren.

Life Safety

Gezondheid, Veiligheid en Compliance voor binnen- en buitenlocaties

 • Certificering op het gebied van materialen, personeel & processen en kwaliteitsmanagement
 • Testen en inspecties van elektrische en mechanische installaties, voor veilige gebouwen
 • Preventie van bijvoorbeeld legionellabesmetting.
 • Advisering en testen op het gebied van (drink)waterkwaliteit
 • Verbetering en monitoring van luchtkwaliteit en hygiëne
 • Inspectie van brandveiligheid en overige security protocollen
 • Testen van infrastructuur, bijvoorbeeld lichtpalen

Environment

Een gezonde en duurzame leefomgeving en milieu

 • Certificering op het gebied van bodem, asbest en duurzaamheid
 • Nauwkeurig in beeld brengen van en bewaken van luchtkwaliteit, beperking van geluidsoverlast en stankoverlast
 • Monitoring van oppervlaktewater en afwatering
 • Onafhankelijke testen van bodemmonsters
 • Bewaking van afval & recycling stromen

Assurance

Normec Assurance biedt organisaties en personeel de juiste tools om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze kennis, ervaring & controles, waarmee onze experts u helpen veilig en effectief te ondernemen en risico's te beheersen.

Wij monitoren, verbeteren en borgen processen, veiligheidssystemen en kwaliteitssystemen. Zodat wij onze klanten inzicht geven in risico’s en waardevolle kansen zien. Daarbij hebben we morgen altijd in gedachten. Een toekomst met minder CO2 uitstoot en een bloeiende circulaire economie is ons streven.

Bij Normec Assurance vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de werkomgeving. Dat medewerkers gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en op een juiste manier worden bejegend. Met een duidelijk doel voor ogen: een eerlijke arbeidsmarkt. Hierbij willen wij onze klanten verder helpen met waardevolle oplossingen om verbetering te stimuleren. De organisaties waarvoor wij werken, stellen zich open voor onafhankelijke controles van de business units die onder Normec Assurance vallen en samen dragen we zorg voor een veilige werk- en leefomgeving.

Nederlands Certificatie Kantoor (NCK)

Het Nederlands Certificatie Kantoor is een geaccrediteerde certificeringsinstelling op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Onze deskundige, ervaren inspecteurs investeren in een duurzame relatie. Ons doel is om een voor u werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een certificaat en/of erkenning.

Meer informatie

Normec Certification

Normec Certification is een geaccrediteerde certificeringsinstelling en marktleider op het gebied van asbest, bouwstoffen en bodem. Onze deskundige, ervaren inspecteurs op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid helpen klanten duurzaam te verbeteren. Met onze testen, inspecties, certificeringen en compliance services krijgen organisaties gedetailleerd inzicht in hun kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Meer informatie

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontroles van uw bouwstoffen door onze experts is daarom van essentieel belang. Ons laboratorium richt zich specifiek op het vaststellen van de kwaliteit van diverse bouwstoffen en op ondersteunen van onze klanten bij het certificeren van producten.

Meer informatie

Normec VRO

Normec VRO is een geaccrediteerde instelling. Normec VRO inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden op het gebied van eerlijke arbeid. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches. Normec VRO is bevoegd om inspecties voor te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Meer informatie

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een geaccrediteerde instelling. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties voor te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Meer informatie

Life Safety & Environment

Normec Group bouwt voortdurend aan de beste kwaliteit van leven voor iedereen. Een veilige fysieke omgeving en een duurzaam gezonde leefomgeving zijn hierin de onmisbare fundering. Hiernaar doen wij elke dag opnieuw gedegen onafhankelijk onderzoek. We helpen organisaties écht verder met heldere rapportages op basis van onze klantgerichte aanpak en gedegen analyse. Met alle expertises onder één dak ontzorgen we volledig op het gebied van testen, inspecties en compliance.

Normec AquaServa

Normec AquaServa is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, met eigen installateurs en inspecteurs door heel Nederland. Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec AquaServa ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen.

Meer informatie

Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau met een geaccrediteerd laboratorium op het gebied van water en binnenmilieu. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Meer informatie

Industrial Safety & Emergency Consult (ISEC)

ISEC is de advies- en opleidingspartner in de veiligheidsbranche en biedt gecertificeerde opleidingen in de veiligheidssector voor industrie, windenergie en rope access in een volledig uitgerust trainingscentrum in Melsele (België). Onze klanten zijn internationaal georiënteerde bedrijven binnen de chemische en zware industrie, de windenergie- en maritieme sector.

Meer informatie

Normec Fire Safety and Security

De teams van Normec Fire Safety and Security kennen elke toepassing voor brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspectie van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren experts.

Meer informatie

Normec Rei-Lux

Om de conditie van masten, leuningen, portalen en vele andere elementen te meten zijn innovatieve technieken een vereiste. Normec Rei-Lux heeft deze meettechnieken ontwikkeld en gepatenteerd. U schakelt ons in om in beeld te brengen welke objecten veilig zijn en welke op korte termijn vervangen dienen te worden.

Meer informatie

Servaco

Voor industriële analyses en onderzoek neemt u contact op met SERVACO NV een onafhankelijk, multidisciplinair Normec laboratorium. Wij zijn actief in de deelgebieden milieu, bouwkunde, leder en textiel en algemeen onderzoek.

Meer informatie

Kalsbeek

Gezond water is van levensbelang. Kalsbeek is met een breed scala aan uitgekiende oplossingen en eigen ontwikkelde producten is Kalsbeek hét toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid. Ook op het gebied van waterkwaliteit voor uw bedrijfsproces, koel- en/of verwarmingsinstallatie heeft Kalsbeek de juiste oplossing. Of het nou gaat om een apparatieve- en/of chemische oplossing Kalsbeek adviseert, assisteert en implementeert.

Meer informatie

All Water Services

All Water Services is de erkende en geaccrediteerde specialist op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Hieronder valt het integrale proces van bemonstering, analyse en rapportage. De deskundige medewerkers van AWS reizen door het land om bemonsteringen uit te voeren. Tot de opdrachtgevers van AWS behoren organisaties uit een range van industrieën waar proceswater wordt ingezet, zoals de voedingsmiddelenindustrie, maar ook diverse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Uppenkamp & Partner

Met Uppenkamp & Partner (U & P) heeft Normec ook in Duitsland een basis op het gebied van milieu-onderzoek en gerelateerde regelgeving. gebied van milieu. Hierdoor kan het haar opdrachtgevers door heel Duitsland bedienen met onder andere prognoses en beoordelingen voor kwantificering, rapportage en vermindering van hun blootstelling aan geluid, luchtverontreiniging, geuren en emissie. Met de bestaande certificeringsentiteit binnen U&P ondersteunt zij opdrachtgevers op het gebied van certificatie- en goedkeuringsbeheer van milieu- en energiebeheersystemen.

Meer informatie

Certificering nodig? Offerte binnen een dag!