Een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen, binnen en buiten.

Life Safety & Environment

Normec Life Safety & Environment test, inspecteert en certificeert op alle gebieden van vooruitstrevend gebouw en infrastructuur, en milieu-management. We passen onze kennis en technologie toe op deelgebieden met ‘short term impact’ voor publieke gezondheid en veiligheid, zoals drinkwaterkwaliteit, luchtkwaliteit en brandveiligheid. En op deelgebieden met ‘long term impact’ op gezondheid en het milieu, zoals bodemkwaliteit en oppervlaktewater. Ook ondersteunen we organisaties middels compliance diensten. Steeds slimmere, effectievere en (kosten)efficiëntere integrale beheersing van onze leefomgeving is het resultaat.

Life Safety & Environment valt als business unit onder de activiteiten van Normec Group, een toonaangevende onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor de kwaliteit en veiligheid van de materialen, systemen en producten van onze klanten. Normec voert testen en inspecties uit op basis van geaccrediteerde methodes en maakt daarbij gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in de behoeften van organisaties die innoveren.

Life Safety

Gezondheid, Veiligheid en Compliance voor binnen- en buitenlocaties

 

 • Certificering op het gebied van materialen, personeel & processen en kwaliteitsmanagement
 • Testen en inspecties van elektrische en mechanische installaties, voor veilige gebouwen
 • Preventie van bijvoorbeeld legionellabesmetting. Advisering en testen op het gebied van (drink)waterkwaliteit
 • Verbetering en monitoring van luchtkwaliteit en hygiëne
 • Inspectie van brandveiligheid en overige security protocollen
 • Testen van infrastructuur, bijvoorbeeld lichtpalen

Environment

Een gezonde en duurzame leefomgeving en milieu

 

 • Certificering op het gebied van bodem, asbest en duurzaamheid
 • Nauwkeurig in beeld brengen van en bewaken van luchtkwaliteit, beperking van geluidsoverlast en stankoverlast
 • Normec monitoring van oppervlaktewater en afwatering
 • Onafhankelijke testen van bodemmonsters
 • Bewaking van afval & recycling stromen

Assurance

Normec Assurance biedt de juiste tools aan organisaties en personeel om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze expertise & controles, zodat wij onze relaties helpen veilig en effectief te kunnen ondernemen.

Wij monitoren, verbeteren en borgen processen en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Zodat wij onze klanten inzicht geven in risico’s en waardevolle kansen zien. Daarbij hebben we morgen al in gedachten. Een toekomst met minder CO2 uitstoot en een bloeiende circulaire economie is ons streven.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de werkomgeving. Gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en op een eerlijke manier wordt bejegend. Met een doel voor ogen: een eerlijke arbeidsmarkt. Hierin willen wij onze klanten verder helpen met waardevolle oplossingen om verbetering te stimuleren. De organisaties waarvoor wij werken stellen zich open voor de onafhankelijke controles van onze business units; Normec Certification, Nederlands Certificatie Kantoor (NCK), Normec Laboratorium, Normec Fair Labour (FLC) Certification & Normec VRO en samen dragen we zorg voor een veilige werk- en leefomgeving.

Normec Certification

Normec Certification is marktleider op het gebied van certificering. Met deskundige, ervaren inspecteurs (kwaliteit, milieu en veiligheid). Normec Certification is in korte tijd uitgegroeid tot dé certificerende instelling in elke branche, van installatietechniek tot bouw en groothandel.

Meer informatie

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is RvA- geaccrediteerd onder nummer L330. Deze kwalificatie en onze gedegen aanpak leiden tot betrouwbare analyses. De kennis waarmee het laboratorium is omgeven strekt niet alleen tot de analyse, maar ook tot de toepassing van uw materiaal.

Meer informatie

Normec VRO

VRO ondersteunt organisaties bij vraagstukken over inspecties en certificeringen met Fair Labour als uitgangspunt. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches zoals: de uitzendbranche, bouw, transport, logistiek, techniek, schoonmaak, vlees en pluimvee.

Meer informatie

Normec Fair Labour Certification

Het verhogen van de kwaliteit in hun branche, het uitbannen van oneerlijke concurrentie, het verbeteren van de positie van werknemer met als doel een eerlijke arbeidsmarkt. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken.

Meer informatie

Testen, inspecties, compliance

Normec Group bouwt voortdurend aan de beste kwaliteit van leven voor iedereen. Een veilige fysieke omgeving en een duurzaam gezonde leefomgeving zijn hierin de onmisbare fundering. Hiernaar doen wij elke dag opnieuw gedegen onafhankelijk onderzoek. We helpen organisaties écht verder met heldere rapportages op basis van onze klantgerichte aanpak en gedegen analyse. Met alle expertises onder één dak ontzorgen we volledig op het gebied van testen, inspecties en compliance.

Normec Aquaserva

Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen. Toepassingen ervan zijn bijvoorbeeld keuring & advies, duurzaam installatiebeheer en uitvoering van installatie-aanpassingen aan drinkwater-, gas- of luchtinstallaties.

Meer informatie

Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Meer informatie

Normec Fire Safety and Security

De teams van Normec Fire Safety and Security kennen elke toepassing voor brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspectie van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren experts.

Meer informatie

Normec Rei-Lux

Om de conditie van masten, leuningen, portalen en vele andere elementen te meten zijn innovatieve technieken een vereiste. Normec Rei-Lux heeft deze meettechnieken ontwikkeld en gepatenteerd. U schakelt ons in om in beeld te brengen welke objecten veilig zijn en welke op korte termijn vervangen dienen te worden.

Meer informatie

Servaco

Voor industriële analyses en onderzoek neemt u contact op met SERVACO NV een onafhankelijk, multidisciplinair Normec laboratorium. Wij zijn actief in de deelgebieden milieu, bouwkunde, leder en textiel en algemeen onderzoek.

Meer informatie

All Water Services

All Water Services is de erkende en geaccrediteerde specialist op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Hieronder valt het integrale proces van bemonstering, analyse en rapportage. De deskundige medewerkers van AWS reizen door het land om bemonsteringen uit te voeren. Tot de opdrachtgevers van AWS behoren organisaties uit een range van industrieën waar proceswater wordt ingezet, zoals de voedingsmiddelenindustrie, maar ook diverse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Uppenkamp & Partner

Met Uppenkamp & Partner (U & P) heeft Normec ook in Duitsland een basis op het gebied van milieu-onderzoek en gerelateerde regelgeving. gebied van milieu. Hierdoor kan het haar opdrachtgevers door heel Duitsland bedienen met onder andere prognoses en beoordelingen voor kwantificering, rapportage en vermindering van hun blootstelling aan geluid, luchtverontreiniging, geuren en emissie. Met de bestaande certificeringsentiteit binnen U&P ondersteunt zij opdrachtgevers op het gebied van certificatie- en goedkeuringsbeheer van milieu- en energiebeheersystemen.

Meer informatie

Certificering nodig? Offerte binnen een dag!