Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving voor iedereen, binnen en buiten

Life Safety & Environment

Normec Group bouwt voortdurend aan de beste kwaliteit van leven voor iedereen. Onze divisie Normec Life Safety & Environment valt onder de activiteiten van Normec Group, een toonaangevende onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor de kwaliteit en veiligheid van onze klanten. Een veilige fysieke omgeving en een duurzaam gezonde leefomgeving zijn hierin de onmisbare fundering.

Met alle expertises onder één dak ontzorgen we onze klanten volledig op het gebied van testen, inspecties, certificeren & compliance. Ons doel is om onze klanten écht verder te helpen met gedegen onafhankelijk onderzoek en heldere rapportages op basis van onze klantgerichte aanpak.

Life Safety & Environment

Normec Life Safety & Environment test, inspecteert en certificeert op alle gebieden van vooruitstrevend gebouw-, infrastructuur- en milieumanagement en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Wij passen onze kennis, ervaring en technologie toe op deelgebieden met ‘short term impact’ voor de publieke gezondheid en veiligheid, zoals drinkwaterkwaliteit, luchtkwaliteit en brandveiligheid. En op deelgebieden met ‘long term impact’ op gezondheid en het milieu, zoals bodemkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en luchtonderzoek. Ook richten wij ons met onze dienstverlening op een eerlijke arbeidsmarkt.

 

Kortom, wij bieden onze klanten de juiste tools om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze kennis, ervaring & controles, waarmee onze experts u helpen veilig en effectief te ondernemen, risico’s te beheersen en continue te verbeteren. Daarbij hebben we morgen altijd in gedachten. Een toekomst met minder CO2-uitstoot en een bloeiende circulaire economie.

Wij dragen zorg voor een veilige werk- en leefomgeving met diensten als:

 • Het certificeren van materialen, personeel, processen en kwaliteitsmanagement.
 • Het monitoren, verbeteren en borgen van veiligheidssystemen en kwaliteitssystemen.
 • Het inspecteren op naleving van wet- en regelgeving rondom de arbeidsmarkt.
 • Het inspecteren van brandveiligheid en overige security protocollen.
 • Het testen van (drink)waterkwaliteit, ter voorkoming van legionellabesmetting.
 • Het testen en inspecteren van elektrische en mechanische installaties, voor veilige gebouwen.
 • Het testen van infrastructuur, zoals lichtmasten en muurankers.
 • Het bewaken van afval- en recycling stromen.
 • Het beperken van geluidsoverlast en stankoverlast.
 • Het monitoren van oppervlaktewater en afwatering.
 • Het onafhankelijk testen van water- en bodemmonsters.
 • Het verbeteren en monitoren van luchtkwaliteit en hygiëne

Normec AquaServa

Normec AquaServa is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, met eigen installateurs en inspecteurs door heel Nederland. Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec AquaServa ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen.

Meer informatie

Normec All Water Services (AWS)

Normec All Water Services (AWS) is het erkende en onafhankelijke bureau op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Als vooraanstaand specialist op het gebied van inspectie en testen van milieugerelateerde activiteiten ontzorgen wij u met vakmanschap, expertise en kwaliteit van onze dienstverlening. Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage.

Meer informatie

Normec BTV

Normec BTV is een betrouwbare partner voor al uw technische keuringen, audits of opleidingen. De kernactiviteit van Normec BTV is het uitvoeren van technische controles, met als belangrijkste doel de veiligheid van de gebruiker te bestendigen of in ieder geval de risico’s te beperken.

Meer informatie

Normec Certification

Normec Certification is een geaccrediteerde certificeringsinstelling onder nr. C234 en C274 en marktleider op het gebied van asbest, bouwstoffen en bodem. Onze deskundige, ervaren inspecteurs op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid helpen klanten duurzaam te verbeteren. Met onze certificeringen krijgen organisaties gedetailleerd inzicht in hun kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Meer informatie

Normec Certiprotect

Sinds 2012 is Normec Certiprotect actief als onafhankelijk examenbureau voor veiligheidsexamens in de elektrotechniek. Wij houden ons bezig met toetsing van personen werkzaam in de elektrotechniek of gastechniek. Deelnemers van (Stipel) veiligheidsopleidingen kunnen bij ons hun examen afleggen en een certificaat behalen. Veiligheid staat op nummer één. Daarom gaat veilig werken bij ons altijd voor het slagingspercentage.

Meer informatie

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een RvA-geaccrediteerde inspectie-instelling onder nr. I233. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Meer informatie

Normec Fire Safety and Security (FSS)

Normec Fire Safety & Security (FSS) is een geaccrediteerde inspectie-instelling, die het gehele inspectieproces kan uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspecties van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren en vakbekwame inspecteurs. De missie van Normec FSS is om Nederland optimaal brandveilig te maken.

Meer informatie

Hybeta

HYBETA (afgeleid van HYgiene, BEratung und Technische Analysen) is een onafhankelijk hygiëne-instituut, dat zich richt op het ondersteunen van ziekenhuizen bij de implementatie van wettelijke eisen.

Meer informatie

Normec Inrush

Normec Inrush verzorgt veiligheidsopleidingen waarbij bewustwording, kennis en vaardigheden worden ontwikkeld om veilig om te gaan met, en werkzaamheden uit te voeren aan elektrische installaties. We hebben diverse samenwerkingsverbanden zodat we onze klanten een breed spectrum aan (veiligheids)opleidingen kunnen bieden.

Meer informatie

Normec ISEC

Normec ISEC is de advies- en opleidingspartner in de veiligheidsbranche en biedt gecertificeerde opleidingen in de veiligheidssector voor industrie, windenergie en rope access in een volledig uitgerust trainingscentrum in Melsele (België). Onze klanten zijn internationaal georiënteerde bedrijven binnen de chemische en zware industrie, de windenergie- en maritieme sector.

Meer informatie

Normec Kalsbeek

Normec Kalsbeek is hét toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid met een breed scala aan uitgekiende oplossingen en eigen ontwikkelde producten. Ook op het gebied van waterkwaliteit voor uw bedrijfsproces, koel- en/of verwarmingsinstallatie heeft Normec Kalsbeek de juiste oplossing. Normec Kalsbeek heeft alle expertises voor veilig drink- en proceswater voor u in huis.

Meer informatie

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is een RvA-geaccrediteerd laboratorium onder nr. L330 voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontroles van uw bouwstoffen door onze experts is daarom van essentieel belang. Ons laboratorium richt zich specifiek op het vaststellen van de kwaliteit van diverse bouwstoffen en op ondersteunen van onze klanten bij het certificeren van producten.

Meer informatie

Normec NCK

Normec NCK is een RvA-geaccrediteerde certificeringsinstelling onder nr. C501 en C626 op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Onze deskundige, ervaren inspecteurs investeren in een duurzame relatie. Ons doel is om een voor u werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een certificaat en/of erkenning.

Meer informatie

Normec OWS

Normec OWS is wereldwijd marktleider in het testen van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van verschillende materialen. Als onafhankelijk laboratorium biedt Normec OWS afbraak- en toxiciteitstesten en een breed scala aan aanvullende diensten, zoals afvalbeheer en consulting op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie

Normec QS

Normec QS levert onafhankelijke geaccrediteerde dienstverlening op het gebied van testen, inspecteren en certificeren voor publieke en private opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op kunststoffolie, -leidingen, -constructies, hernieuwbare energie en biobased producten. Met de ondersteunende data uit de diensten stelt Normec QS u mede in staat om uw asset management en kwaliteitsbeheer strategisch vorm te geven.

Meer informatie

Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux is een meetbedrijf dat de stabiliteit van lichtmasten en soortgelijke verankerde objecten, met behulp van een gepatenteerd 3D-meetsysteem, meet. De metingen zijn gericht op het verlengen van de levensverwachting van de objecten, waardoor kosten worden bespaard en onnodige CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Meer informatie

Normec Servaco

Normec Servaco is een geaccrediteerd, onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium in België voor industriële analyses en onderzoek. De deskundigen op de afdelingen milieu en bouwkunde werken nauw met elkaar samen en garanderen een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Normec Servaco is toonaangevend in de markt en staat bekend om haar sterke klantenservice en brede testmogelijkheden.

Meer informatie

Normec uppenkamp

Normec uppenkamp is het adviesbureau in Duitsland op het gebied van geluidsoverlast, geuren, luchtverontreinigende stoffen en bouwfysica. Klanten kiezen voor Normec uppenkamp vanwege de interdisciplinaire samenstelling van het team, de hoogwaardige technische uitrusting en het persoonlijke contact. Wij bieden onze klanten uitgebreide expertise en advies op het gebied van voorspelling, meting, goedkeuring en beoordeling van milieuvraagstukken.

Meer informatie

Normec VRO

Normec VRO is een RvA-geaccrediteerde inspectie-instelling onder nr. I203. Normec VRO inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden op het gebied van eerlijke arbeid. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches. Normec VRO is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Meer informatie

OCB

Sinds 1962 is OCB het controleorganisme voor al uw huishoudelijke en industriële keuringen. Naast de indienststellingen van installaties en machines, kan u ook rekenen op OCB voor de periodieke keuring van bijvoorbeeld de elektrische installatie of uw lift.

Meer informatie

SMC Safety Services

SMC is een gespecialiseerde totaalleverancier op het vlak van veiligheid in elke werkomgeving. SMC stelt bedrijfsklare expertise ter beschikking en biedt een ruim productassortiment aan. Ook verzorgt SMC tal van veiligheidstrainingen en opleidingen met echte toegevoegde waarde.

Meer informatie

VQZ Bonn

VQZ is een geaccrediteerde certificerende instelling en heeft zijn hoofdkantoor gevestigd in Bonn. VQZ biedt een scala aan diensten aan voor de certificering van (product)managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Onze missie is om een competente, verantwoordelijke en bindende partner te zijn voor onze klanten.

Meer informatie

Certificering nodig? Offerte binnen een dag!