Normec BioBeheer heeft zich verenigd in het Fenelab Consortium COVID-19

Fenelab Consortium COVID-19

Fenelab Consortium COVID-19 start nu ook met coronatesten. Een uniek netwerk van Nederlandse laboratoria gaat een groot volume extra coronatesten uitvoeren.

Acht Nederlandse laboratoria, waaronder Normec BioBeheer, hebben zich verenigd in het Fenelab Consortium COVID-19 om op verzoek van het ministerie van VWS extra testcapaciteit te realiseren. Deze laboratoria zijn aangesloten bij de landelijke branchevereniging Fenelab. De door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratoria hebben uitgebreide ervaring met PCR-analyses. Dit nieuwe uitgebreide laboratorium netwerk gaat deze week in productie.

Niet-medische laboratoria leveren ook een bijdrage
Na goed overleg met betrokken instanties is het zo ver: een consortium van niet-medische Fenelab laboratoria gaat hulp bieden om coronatesten uit te voeren. Het ministerie van VWS heeft de Fenelab leden gevraagd deel te gaan uitmaken van de opschalingslaboratoria. Het zijn negen bedrijven die lid zijn van branchevereniging Fenelab die dit mogelijk maken: Normec Biobeheer, LabWing, Merieux Nutrisciences, Nofalab, Nutreco Masterlab, NutriControl, Nutrilab, SGS en Triskelion. De onder normale omstandigheden concurrerende voedingsmiddelen laboratoria zijn allen ISO 17025 geaccrediteerd en toppers in hun vakgebied. Daarbij beschikken zij over zeer veel ervaring om kwalitatieve hoogwaardige PCR-analyses uit te voeren. Met de recente ondertekening van de overeenkomst met het ministerie van VWS, gaan deze labs met ingang van 4 januari 2021 hun bijdrage leveren in de voortdurende strijd tegen het coronavirus.

De CEL fungeert als centrale extractie locatie en logistiek verdeelstation
Nadat personen zijn bemonsterd in de GGD-teststraten, worden de monsters – door het Fenelab Consortium COVID-19 – direct per koerier overgebracht naar het centrale verdeelstation in Vlaardingen. Deze Centrale Extractie Locatie (De CEL) voldoet aan de BSL-2 veiligheidskwalificaties om de neus en keel monsters te kunnen ontvangen, voor te bereiden en te verdelen. Gekwalificeerd personeel neemt de monsters in ontvangst. Met behulp van de daarvoor geïnstalleerde extractie robots worden de monsters gepipetteerd in de 96-wells platen worden toegewezen aan de deelnemende laboratoria.

PCR-analyses binnen 24 uur
De laboratoria verrichten uiteindelijk de testen op basis waarvan wordt vastgesteld of een persoon wel of niet besmet is met het coronavirus. Binnen 24 uur na afname van de swab worden de resultaten opgeleverd. Bovendien wordt met ringtesten en controlemonsters dagelijks geborgd dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Alle materialen voor de bemonstering, de kits en laboratoriumapparatuur worden verzorgd door het Fenelab Consortium COVID-19. De Nederlandse MKB-laboratoria maken zo nog verdere opschaling mogelijk met extra PCRcapaciteit.

Over Fenelab Consortium COVID-19
Het Fenelab Consortium COVID-19 is een maatschap van Fenelab leden die gezamenlijk in opdracht van het Ministerie van VWS een gezamenlijke SARS-CoV-2 testfaciliteit ter beschikking stelt. In de komende maanden gaat het consortium op verzoek van VWS-coronatesten uitvoeren. Bij aanvang van de werkzaamheden zijn negen Nederlandse Fenelab leden een samenwerking aangegaan om de speciale dienstverlening te leveren.Certificering nodig? Offerte binnen een dag!