Bureau voor bemonstering en onderzoek van water

  • Normec
  • Normec All Water Services (AWS)

Normec All Water Services (AWS)

Normec All Water Services (AWS) is het erkende en onafhankelijke bureau op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Als vooraanstaand specialist op het gebied van inspectie en testen van milieugerelateerde activiteiten ontzorgen wij u met vakmanschap, expertise en kwaliteit van onze dienstverlening. Hieronder valt het integrale proces van bemonstering, analyse en rapportage. De deskundige medewerkers van Normec AWS reizen door het land om bemonsteringen uit te voeren.

Bezoek normecaws.nl

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. Uiteraard voldoen onze werkzaamheden aan alle wettelijke regels en normen. Onze klanten zijn bedrijven, instellingen, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Ook Rijkswaterstaat maakt gebruik van onze diensten.

Wij onderscheiden ons door een vergaande geautomatiseerde verwerking van de onderzoeksgegevens en laboratoriumanalyses. Hierdoor volgt u realtime alle meet- en bemonsteringswerkzaamheden in uw eigen digitale dossier. Zo bent u dus altijd up-to-date.

Een overzicht van enkele van onze diensten:

Kijk voor meer informatie over onze diensten op onze site of neem direct contact met ons op via 073 – 644 33 32 of per mail commercie-aws@normecgroup.com.Certificering nodig? Offerte binnen een dag!