Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Bezoek www.normecbiobeheer.nl

Normec Biobeheer is een laboratorium gespecialiseerd in water en binnenmilieu. Normec BioBeheer werkt hierbij geheel onafhankelijk en onder strikte geheimhouding. Kortom de perfecte partner voor het nemen en analyseren van uw watermonsters en binnenmilieu monsters.

Normec BioBeheer is een vooruitstrevend laboratorium en continue bezig zichzelf te verbeteren, op zoek naar vernieuwing en verbetering. Onlangs heeft er een investering plaatsgevonden in een Maldi-Tof Microflex. Met behulp van deze apparatuur is het laboratorium in staan nog sneller microbiologische identificaties uit te voeren. Naast kwaliteit heeft Normec BioBeheer ook veiligheid hoog in het vaandel staan. Sinds april 2012 is Normec BioBeheer in het bezit van het VCA* certificaat (VCA-K67357/01) . Hiervoor wordt jaarlijks een controle uitgevoerd door KIWA.

Normec BioBeheer is lid van de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Hierin is zij onder andere actief in de Commissie Accreditatie.

Normec BioBeheer is lid van de NEN subnormencommissie Microbiologische Parameters. Hierdoor werkt Normec BioBeheer mee aan het opstellen en actualiseren van nationale normen en het verzorgen van inbreng in Europese en internationale normalisatie van methoden voor microbiologisch onderzoek van water en slib.

Kijk voor meer informatie over Normec Biobeheer op onze site, of neem contact met ons op.Certificering nodig? Offerte binnen een dag!