• Normec
  • Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een RvA-geaccrediteerde inspectie-instelling onder nr. I233. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Bezoek normecflc.nl

Normec FLC is onafhankelijk, onpartijdig en integer. We zijn blij dat we een steentje kunnen bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt. We zetten ons in, voor en met, organisaties die het beste voor hebben met hun werknemers. Met de vasten én de flexibelen. Onze inspecteurs zijn van begin tot het eind betrokken en werken mee aan het geven van duidelijkheid.

Een overzicht van enkele van onze diensten:

Klanten kiezen voor Normec FLC vanwege:

  • Persoonlijk en betrokken contact
  • Deskundige gesprekspartner
  • Snelle en efficiënte benadering
  • Altijd een inspecteur dicht bij u in de buurt

Normec FLC is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit betekent dat wij als organisatie voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de norm NEN 4400-1 en handboek SNA en de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten – SNF-regulier/SNF-inhuur register en het harmonisatiedocument SNF (registratienummer I223).

Kijk voor meer informatie over onze diensten op onze site, vraag direct een offerte aan of neem direct contact met ons op via 026 351 2388 of per mail info-flc@normecgroup.com.

 Certificering nodig? Offerte binnen een dag!