• Normec
  • Organic Waste Systems (OWS)

Organic Waste Systems (OWS)

OWS is wereldleider op het vlak van de bepaling van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid. OWS biedt testen en diensten aan met betrekking tot biodegradeerbaarheid, composteerbaarheid, anaerobe vergisting, auditing, controle & sorteren van diverse afvalstromen en consulting ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Bezoek www.ows.be

Over Organic Waste Systems (OWS)
OWS werd in 1988 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor gevestigd in Gent en heeft dochterondernemingen in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. OWS is wereldleider op het vlak van de bepaling van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid. OWS heeft daarnaast verschillende vergistingsprocessen ontwikkeld voor de verwerking van huishoudelijk afval en ander organisch materiaal (de ‘DRANCO-technologie’), waarmee OWS tot de top 5 in de wereld behoort.

Wat maakt OWS uniek?

  • OWS heeft als onafhankelijk laboratorium een internationale reputatie opgebouwd in biodegradatie- en composteringstesten.
  • OWS is het enige laboratorium wereldwijd dat erkend is door alle certificerende instellingen actief in het certificeren van biodegradeerbare en/of composteerbare materialen en producten.
  • OWS is een echte pionier in vergisting van huishoudelijk afval.
  • OWS heeft meer dan 25 jaar ervaring met biogas en is een expert in het domein van anaerobe vergisting. Onze mechanische en biologische kennis heeft geleid tot  de ontwikkeling van innovatieve en gepatenteerde ontwerpen, met een vergistingsconcept aangepast aan elk type substraat.

Een overzicht van enkele van onze diensten:

  • Biogasinstallaties: van het ontwerp tot de eigenlijke bouw en opstart, inclusief werking en onderhoud, en soms het financieren van anaerobe vergistingsinstallaties.
  • Biodegradatie-, composterings- en ecotoxiciteitstesten
  • Biogas Consulting & Support: wij staan voor u klaar met advies en ondersteuning bij het (her)opstarten, opvolgen en optimaliseren van uw anaerobe vergistingsinstallaties.
  • Auditing, Controlling & Support: wij kunnen u helpen met kwaliteitscontroles, analyses van de samenstelling van verschillende afvalstromen en inspecties van de zuiverheid van afval, maar ook met de uitvoering van zowel administratieve als technische audits in de afvalverwerkende sector.

Kwaliteits- en milieubeheersysteem
Als onderdeel van OWS werkt de divisie DRANCOTECH binnen het kader van ISO 9001:2015. Met behulp van de ISO 14001-norm is er op OWS een milieubeheersysteem opgesteld om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Op deze manier kan er systematisch rekening gehouden worden met het milieu en kan er worden gewerkt aan een continue verbetering van ons milieu. Het doel van het milieubeheersysteem is het creëren van toegevoegde waarde voor het milieu, voor OWS zelf en voor onze stakeholders.

Voor meer informatie over onze diensten kijk op onze site, of neem direct contact met ons op via +32 (0)9 233 02 04 of per mail mail@ows.be.De nummer één in kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing

Neem contact op