Gedreven mensen die streven naar buitengewone kwaliteit

Werken bij Normec

Deskundig. Ondernemend. Ambitieus. Zorgvuldig. Eigenschappen die herkenbaar zijn bij de ruim 1.000 Normec medewerkers. Persoonlijkheidskenmerken die we bij Normec op de juiste waarde weten te schatten, waar we graag ruimte voor maken. We hebben liefde voor de wetenschap en wetgeving, maar ook voor… drive.

Het was die drive waarmee de drie oprichters Normec hebben laten groeien tot een professionele organisatie die echt het verschil maakt in de markt. We bestaan en we groeien door kennis en kunde, we excelleren door drive. Deze mentaliteit is wat ons onderscheidt. Het is onze niet aflatende aantrekkingskracht. We zijn op zoek naar meer mensen met drive. Naar initiatoren en ondernemers. Kundige mensen, met ervaring binnen een van onze vakgroepen. Want Normec groeit snel en stabiel, in binnen- en buitenland. Herken jij jezelf hierin? Heb je kennis van zaken en beschik je over energie en verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn we benieuwd naar jouw drive. Als er een match is, dan is er mogelijk een rol voor je weggelegd binnen een van onze teams.

Onze teams houden ook altijd de toekomst in de gaten; we blijven zoeken naar betere oplossingen. We willen namelijk altijd vooroplopen in ons vak.

Martje Princen, Managing Director Normec Life Safety & Environment

Assurance

Vanuit Normec Assurance richten wij ons met de dienstverlening op een eerlijke arbeidsmarkt door klanten inzicht te geven in risico’s en kansen en het monitoren, verbeteren en borgen van processen en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Ook ondersteunen we organisaties middels compliance diensten. Steeds slimmere, effectievere en (kosten)efficiëntere integrale beheersing van onze leef- en werkomgeving is het resultaat.

Normec Certification

Normec Certification is een geaccrediteerde certificeringsinstelling en marktleider op het gebied van asbest, bouwstoffen en bodem. Onze deskundige, ervaren inspecteurs op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid helpen klanten duurzaam te verbeteren. Met onze testen, inspecties, certificeringen en compliance services krijgen organisaties gedetailleerd inzicht in hun kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een geaccrediteerde instelling. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontroles van uw bouwstoffen door onze experts is daarom van essentieel belang. Ons laboratorium richt zich specifiek op het vaststellen van de kwaliteit van diverse bouwstoffen en op ondersteunen van onze klanten bij het certificeren van producten.

Normec VRO

Normec VRO is een geaccrediteerde instelling. Normec VRO inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden op het gebied van eerlijke arbeid. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches. Normec VRO is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Nederlands Certificatie Kantoor (NCK)

Het Nederlands Certificatie Kantoor is een geaccrediteerde certificeringsinstelling op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Onze deskundige, ervaren inspecteurs investeren in een duurzame relatie. Ons doel is om een voor u werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een certificaat en/of erkenning.

Life Safety & Environment

Normec Life Safety & Environment test, inspecteert en certificeert op alle gebieden van vooruitstrevend gebouw-, infrastructuur- en milieumanagement. Wij passen onze kennis, ervaring en technologie toe op deelgebieden met ‘short term impact’ voor de publieke gezondheid en veiligheid, zoals drinkwaterkwaliteit, luchtkwaliteit en brandveiligheid. En op deelgebieden met ‘long term impact’ op gezondheid en het milieu, zoals bodemkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en luchtonderzoek.

Normec Fire Safety and Security (FSS)

Normec Fire Safety & Security (FSS) is een geaccrediteerde inspectie-instelling, die het gehele inspectieproces kan uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspecties van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren en vakbekwame inspecteurs. De missie van Normec FSS is om Nederland optimaal brandveilig te maken.

Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau met een geaccrediteerd laboratorium op het gebied van water en binnenmilieu. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Normec AquaServa

Normec AquaServa is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, met eigen installateurs en inspecteurs door heel Nederland. Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec AquaServa ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen.

Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux is een inspectiebedrijf dat de stabiliteit van lichtmasten en soortgelijke verankerde objecten, met behulp van een gepatenteerd 3D-meetsysteem, meet. De metingen zijn gericht op het verlengen van de levensverwachting van de objecten, waardoor kosten worden bespaard en onnodige CO2-uitstoot wordt voorkomen. Bovendien zorgt het voor veiligere openbare verlichting.

Servaco

Servaco is een geaccrediteerd, onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium in België voor industriële analyses en onderzoek. De deskundigen op de afdelingen milieu, bouwkunde en textiel werken nauw met elkaar samen en garanderen een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Servaco is toonaangevend in de markt en staat bekend om haar sterke klantenservice en brede testmogelijkheden.

All Water Services (AWS)

All Water Services is het erkende en onafhankelijke bureau op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Als vooraanstaand specialist op het gebied van inspectie en testen van milieugerelateerde activiteiten ontzorgen wij u met vakmanschap, expertise en kwaliteit van onze dienstverlening. Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage.

Uppenkamp & Partner

Uppenkamp & Partner (U&P) is het adviesbureau in Duitsland op het gebied van geluidsoverlast, geuren, luchtverontreinigende stoffen en bouwfysica. Klanten kiezen voor Uppenkamp & Partner vanwege de interdisciplinaire samenstelling van het team, de hoogwaardige technische uitrusting en het persoonlijke contact. Wij bieden onze klanten uitgebreide expertise en advies op het gebied van voorspelling, meting, goedkeuring en beoordeling van milieuvraagstukken.

Kalsbeek

Kalsbeek is hét toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid met een breed scala aan uitgekiende oplossingen en eigen ontwikkelde producten. Ook op het gebied van waterkwaliteit voor uw bedrijfsproces, koel- en/of verwarmingsinstallatie heeft Kalsbeek de juiste oplossing. Kalsbeek heeft alle expertises voor veilig drink- en proceswater voor u in huis.

Industrial Safety & Emergency Consult (ISEC)

ISEC is de advies- en opleidingspartner in de veiligheidsbranche en biedt gecertificeerde opleidingen in de veiligheidssector voor industrie, windenergie en rope access in een volledig uitgerust trainingscentrum in Melsele (België). Onze klanten zijn internationaal georiënteerde bedrijven binnen de chemische en zware industrie, de windenergie- en maritieme sector.

Foodcare

Normec Foodcare is specialist op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Wij ondersteunen onze klanten bij Quality Assurance (QA)-vraagstukken en maken erkende microbiologische-, chemische- en/of fysische analyses. We helpen onze klanten graag en boven verwachting goed verder. Dat geldt ook voor smaaktesten, QA software, etikettering en opleidingen. Als geen ander weet Normec Foodcare: succes begint met een goed en betrouwbaar product.

Normec Foodcare

Normec Foodcare is de specialist in voedselkwaliteit en – veiligheid. Wij helpen u graag verder met Q&A-vraagstukken, erkende microbiologische, chemische en fysische analyses, smaaktesten, Q&A software, etikettering en opleidingen. Op de kwaliteit en veiligheid van voedsel valt voor onze klanten niets af te dingen.

De nummer één in kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing

Neem contact op