Gedreven mensen die streven naar buitengewone kwaliteit

Werken bij Normec

Kunde. Ondernemend. Ambitieus. Zorgvuldig. Eigenschappen die herkenbaar zijn bij de ruim 1.000 Normec medewerkers. Persoonlijkheidskenmerken die we bij Normec op de juiste waarde weten te schatten, waar we graag ruimte voor maken. We hebben liefde voor de wetenschap en wetgeving, maar ook voor… drive.

Het was die drive waarmee de drie oprichters Normec hebben laten groeien tot een professionele organisatie die echt het verschil maakt in de markt. We bestaan en we groeien door kennis en kunde, we excelleren door drive. Deze mentaliteit is wat ons onderscheidt. Het is onze niet aflatende aantrekkingskracht. We zijn op zoek naar meer mensen met drive. Naar initiatoren en ondernemers. Kundige mensen, met ervaring binnen een van onze vakgroepen. Want Normec groeit snel en stabiel, in binnen- en buitenland. Herken jij jezelf hierin? Heb je kennis van zaken en beschik je over energie en verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn we benieuwd naar jouw drive. Als er een match is, dan is er mogelijk een rol voor je weggelegd binnen een van onze teams.

Onze teams houden ook altijd de toekomst in de gaten; we blijven zoeken naar betere oplossingen. We willen namelijk altijd vooroplopen in ons vak.

Martje Princen, Managing Director Normec Life Safety & Environment

Assurance

Normec Assurance biedt organisaties en personeel de juiste tools om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze kennis, ervaring & controles, waarmee onze experts u helpen veilig en effectief te ondernemen en risico's te beheersen.

Wij monitoren, verbeteren en borgen processen, veiligheidssystemen en kwaliteitssystemen. Zodat wij onze klanten inzicht geven in risico’s en waardevolle kansen zien. Daarbij hebben we morgen altijd in gedachten. Een toekomst met minder CO2 uitstoot en een bloeiende circulaire economie is ons streven.

Bij Normec Assurance vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de werkomgeving. Dat medewerkers gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en op een juiste manier worden bejegend. Met een duidelijk doel voor ogen: een eerlijke arbeidsmarkt. Hierbij willen wij onze klanten verder helpen met waardevolle oplossingen om verbetering te stimuleren. De organisaties waarvoor wij werken, stellen zich open voor onafhankelijke controles van de business units die onder Normec Assurance vallen en samen dragen we zorg voor een veilige werk- en leefomgeving.

Normec Certification

Normec Certification is een geaccrediteerde certificeringsinstelling en marktleider op het gebied van asbest, bouwstoffen en bodem. Onze deskundige, ervaren inspecteurs op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid helpen klanten duurzaam te verbeteren. Met onze testen, inspecties, certificeringen en compliance services krijgen organisaties gedetailleerd inzicht in hun kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een geaccrediteerde instelling. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties voor te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontroles van uw bouwstoffen door onze experts is daarom van essentieel belang. Ons laboratorium richt zich specifiek op het vaststellen van de kwaliteit van diverse bouwstoffen en op ondersteunen van onze klanten bij het certificeren van producten.

Normec VRO

Normec VRO is een geaccrediteerde instelling. Normec VRO inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden op het gebied van eerlijke arbeid. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches. Normec VRO is bevoegd om inspecties voor te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Nederlands Certificatie Kantoor (NCK)

Het Nederlands Certificatie Kantoor is een geaccrediteerde certificeringsinstelling op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Onze deskundige, ervaren inspecteurs investeren in een duurzame relatie. Ons doel is om een voor u werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een certificaat en/of erkenning.

Life Safety & Environment

Normec Group bouwt voortdurend aan de beste kwaliteit van leven voor iedereen. Een veilige fysieke omgeving en een duurzaam gezonde leefomgeving zijn hierin de onmisbare fundering. Hiernaar doen wij elke dag opnieuw gedegen onafhankelijk onderzoek. We helpen organisaties écht verder met heldere rapportages op basis van onze klantgerichte aanpak en gedegen analyse. Met alle expertises onder één dak ontzorgen we volledig op het gebied van testen, inspecties en compliance.

Normec Fire Safety and Security

De teams van Normec Fire Safety and Security kennen elke toepassing voor brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspectie van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren experts.

Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau met een geaccrediteerd laboratorium op het gebied van water en binnenmilieu. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Normec AquaServa

Normec AquaServa is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, met eigen installateurs en inspecteurs door heel Nederland. Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec AquaServa ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen.

Normec Rei-Lux

Om de conditie van masten, leuningen, portalen en vele andere elementen te meten zijn innovatieve technieken een vereiste. Normec Rei-Lux heeft deze meettechnieken ontwikkeld en gepatenteerd. U schakelt ons in om in beeld te brengen welke objecten veilig zijn en welke op korte termijn vervangen dienen te worden.

Servaco

Voor industriële analyses en onderzoek neemt u contact op met SERVACO NV een onafhankelijk, multidisciplinair Normec laboratorium. Wij zijn actief in de deelgebieden milieu, bouwkunde, leder en textiel en algemeen onderzoek.

All Water Services

All Water Services is de erkende en geaccrediteerde specialist op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Hieronder valt het integrale proces van bemonstering, analyse en rapportage. De deskundige medewerkers van AWS reizen door het land om bemonsteringen uit te voeren. Tot de opdrachtgevers van AWS behoren organisaties uit een range van industrieën waar proceswater wordt ingezet, zoals de voedingsmiddelenindustrie, maar ook diverse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Uppenkamp & Partner

Met Uppenkamp & Partner (U & P) heeft Normec ook in Duitsland een basis op het gebied van milieu-onderzoek en gerelateerde regelgeving. gebied van milieu. Hierdoor kan het haar opdrachtgevers door heel Duitsland bedienen met onder andere prognoses en beoordelingen voor kwantificering, rapportage en vermindering van hun blootstelling aan geluid, luchtverontreiniging, geuren en emissie. Met de bestaande certificeringsentiteit binnen U&P ondersteunt zij opdrachtgevers op het gebied van certificatie- en goedkeuringsbeheer van milieu- en energiebeheersystemen.

Kalsbeek

Gezond water is van levensbelang. Kalsbeek is met een breed scala aan uitgekiende oplossingen en eigen ontwikkelde producten is Kalsbeek hét toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid. Ook op het gebied van waterkwaliteit voor uw bedrijfsproces, koel- en/of verwarmingsinstallatie heeft Kalsbeek de juiste oplossing. Of het nou gaat om een apparatieve- en/of chemische oplossing Kalsbeek adviseert, assisteert en implementeert.

Industrial Safety & Emergency Consult (ISEC)

ISEC is de advies- en opleidingspartner in de veiligheidsbranche en biedt gecertificeerde opleidingen in de veiligheidssector voor industrie, windenergie en rope access in een volledig uitgerust trainingscentrum in Melsele (België). Onze klanten zijn internationaal georiënteerde bedrijven binnen de chemische en zware industrie, de windenergie- en maritieme sector.

Foodcare

Normec Foodcare

Normec Foodcare is de specialist in voedselkwaliteit en – veiligheid. Wij helpen u graag verder met Q&A-vraagstukken, erkende microbiologische, chemische en fysische analyses, smaaktesten, Q&A software, etikettering en opleidingen. Op de kwaliteit en veiligheid van voedsel valt voor onze klanten niets af te dingen.

De nummer één in kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing

Neem contact op