Gedreven mensen die streven naar buitengewone kwaliteit

Werken bij Normec

Kunde. Ondernemendheid. Ambitie. En zorgvuldigheid. Eigenschappen die je herkent bij 900 Normec medewerkers. Persoonlijkheidskenmerken die we bij Normec op de juiste waarde weten te schatten, waar we graag ruimte voor maken. We hebben liefde voor de wetenschap en wetgeving, maar ook voor… drive.

Het was drive waarmee onze founders Normec hebben gerealiseerd. We bestaan en we groeien door kennis en kunde, we excelleren door drive. Deze mentaliteit is wat ons onderscheidt. Het is onze niet aflatende aantrekkingskracht.

We zijn op zoek naar meer mensen met drive. Naar initiatoren. Kundige mensen, met ervaring binnen een van onze vakgroepen. Want Normec groeit snel en stabiel, in binnen- en buitenland.

Herken jij jezelf hierin? Heb je kennis van zaken en beschik je over energie en verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn we benieuwd naar jouw drive. Als er een match is, dan is er mogelijk een rol voor je weggelegd binnen een van onze teams.

Onze teams houden ook altijd de toekomst in de gaten; we blijven zoeken naar betere oplossingen. We willen namelijk wel vooroplopen in ons vak.

Martje Princen, Managing Director Assurance

Assurance

Normec Assurance biedt de juiste tools aan organisaties en personeel om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze expertise & controles, zodat wij onze relaties helpen veilig en effectief te kunnen ondernemen.

Wij monitoren, verbeteren en borgen processen en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Zodat wij onze klanten inzicht geven in risico’s en waardevolle kansen zien. Daarbij hebben we morgen al in gedachten. Een toekomst met minder CO2 uitstoot en een bloeiende circulaire economie is ons streven.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de werkomgeving. Gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en op een eerlijke manier wordt bejegend. Met een doel voor ogen: een eerlijke arbeidsmarkt. Hierin willen wij onze klanten verder helpen met waardevolle oplossingen om verbetering te stimuleren. De organisaties waarvoor wij werken stellen zich open voor de onafhankelijke controles van onze business units; Normec Certification, Nederlands Certificatie Kantoor (NCK), Normec Laboratorium, Normec Fair Labour (FLC) Certification & Normec VRO en samen dragen we zorg voor een veilige werk- en leefomgeving.

Normec Certification

Normec Certification is marktleider op het gebied van certificering. Met deskundige, ervaren inspecteurs (kwaliteit, milieu en veiligheid). Normec Certification is in korte tijd uitgegroeid tot dé certificerende instelling in elke branche, van installatietechniek tot bouw en groothandel.

Normec Fair Labour Certification

Het verhogen van de kwaliteit in hun branche, het uitbannen van oneerlijke concurrentie, het verbeteren van de positie van werknemer met als doel een eerlijke arbeidsmarkt. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken.

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is RvA- geaccrediteerd onder nummer L330. Deze kwalificatie en onze gedegen aanpak leiden tot betrouwbare analyses. De kennis waarmee het laboratorium is omgeven strekt niet alleen tot de analyse, maar ook tot de toepassing van uw materiaal.

Normec VRO

VRO ondersteunt organisaties bij vraagstukken over inspecties en certificeringen met Fair Labour als uitgangspunt. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches zoals: de uitzendbranche, bouw, transport, logistiek, techniek, schoonmaak, vlees en pluimvee.

Testen, inspecties, compliance

Normec Group bouwt voortdurend aan de beste kwaliteit van leven voor iedereen. Een veilige fysieke omgeving en een duurzaam gezonde leefomgeving zijn hierin de onmisbare fundering. Hiernaar doen wij elke dag opnieuw gedegen onafhankelijk onderzoek. We helpen organisaties écht verder met heldere rapportages op basis van onze klantgerichte aanpak en gedegen analyse. Met alle expertises onder één dak ontzorgen we volledig op het gebied van testen, inspecties en compliance.

Normec Fire Safety and Security

De teams van Normec Fire Safety and Security kennen elke toepassing voor brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspectie van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren experts.

Normec Biobeheer

Normec BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau. Onze deskundigen nemen water- en binnenmilieu monsters en stellen heldere analyses op. Met grondig onderzoek en inspecties en met gedegen advies garandeert Normec Biobeheer de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving.

Normec Aquaserva

Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen. Toepassingen ervan zijn bijvoorbeeld keuring & advies, duurzaam installatiebeheer en uitvoering van installatie-aanpassingen aan drinkwater-, gas- of luchtinstallaties.

Normec Rei-Lux

Om de conditie van masten, leuningen, portalen en vele andere elementen te meten zijn innovatieve technieken een vereiste. Normec Rei-Lux heeft deze meettechnieken ontwikkeld en gepatenteerd. U schakelt ons in om in beeld te brengen welke objecten veilig zijn en welke op korte termijn vervangen dienen te worden.

Servaco

Voor industriële analyses en onderzoek neemt u contact op met SERVACO NV een onafhankelijk, multidisciplinair Normec laboratorium. Wij zijn actief in de deelgebieden milieu, bouwkunde, leder en textiel en algemeen onderzoek.

All Water Services

All Water Services is de erkende en geaccrediteerde specialist op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Hieronder valt het integrale proces van bemonstering, analyse en rapportage. De deskundige medewerkers van AWS reizen door het land om bemonsteringen uit te voeren. Tot de opdrachtgevers van AWS behoren organisaties uit een range van industrieën waar proceswater wordt ingezet, zoals de voedingsmiddelenindustrie, maar ook diverse waterschappen en Rijkswaterstaat.

Uppenkamp & Partner

Met Uppenkamp & Partner (U & P) heeft Normec ook in Duitsland een basis op het gebied van milieu-onderzoek en gerelateerde regelgeving. gebied van milieu. Hierdoor kan het haar opdrachtgevers door heel Duitsland bedienen met onder andere prognoses en beoordelingen voor kwantificering, rapportage en vermindering van hun blootstelling aan geluid, luchtverontreiniging, geuren en emissie. Met de bestaande certificeringsentiteit binnen U&P ondersteunt zij opdrachtgevers op het gebied van certificatie- en goedkeuringsbeheer van milieu- en energiebeheersystemen.

Foodcare

Normec Foodcare

Normec Foodcare is de specialist in voedselkwaliteit en – veiligheid. Wij helpen u graag verder met Q&A-vraagstukken, erkende microbiologische, chemische en fysische analyses, smaaktesten, Q&A software, etikettering en opleidingen. Op de kwaliteit en veiligheid van voedsel valt voor onze klanten niets af te dingen.

De nummer één in kwaliteit en veiligheid

Neem contact op