Gedreven mensen die streven naar buitengewone kwaliteit

Werken bij Normec

Deskundig. Ondernemend. Ambitieus. Zorgvuldig. Eigenschappen die herkenbaar zijn bij de ruim 3.000 Normec medewerkers. Persoonlijkheidskenmerken die we bij Normec op de juiste waarde weten te schatten, waar we graag ruimte voor maken. We hebben liefde voor de wetenschap en wetgeving, maar ook voor… drive.

Het was die drive waarmee de drie oprichters Normec hebben laten groeien tot een professionele organisatie die echt het verschil maakt in de markt. We bestaan en we groeien door kennis en kunde, we excelleren door drive. Deze mentaliteit is wat ons onderscheidt. Het is onze niet aflatende aantrekkingskracht. We zijn op zoek naar meer mensen met drive. Naar initiatoren en ondernemers. Kundige mensen, met ervaring binnen een van onze vakgroepen. Want Normec groeit snel en stabiel, in binnen- en buitenland. Herken jij jezelf hierin? Heb je kennis van zaken en beschik je over energie en verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn we benieuwd naar jouw drive. Als er een match is, dan is er mogelijk een rol voor je weggelegd binnen een van onze teams.

Onze teams houden ook altijd de toekomst in de gaten; we blijven zoeken naar betere oplossingen. We willen namelijk altijd vooroplopen in ons vak.

Martje Princen, Managing Director Normec Life Safety & Environment

Life Safety & Environment

Normec Life Safety & Environment test, inspecteert en certificeert op alle gebieden van vooruitstrevend gebouw-, infrastructuur- en milieumanagement en veiligheids- en kwaliteitssystemen. Wij passen onze kennis, ervaring en technologie toe op deelgebieden met ‘short term impact’ voor de publieke gezondheid en veiligheid, zoals drinkwaterkwaliteit, luchtkwaliteit en brandveiligheid. En op deelgebieden met ‘long term impact’ op gezondheid en het milieu, zoals bodemkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en luchtonderzoek. Ook richten wij ons met onze dienstverlening op een eerlijke arbeidsmarkt. Kortom, wij bieden onze klanten de juiste tools om een veilige werk- en leefomgeving te garanderen. Dit doen we door het inzetten van onze kennis, ervaring & controles, waarmee onze experts u helpen veilig en effectief te ondernemen, risico's te beheersen en continue te verbeteren. Daarbij hebben we morgen altijd in gedachten. Een toekomst met minder CO2-uitstoot en een bloeiende circulaire economie.

Normec Certification

Normec Certification is een geaccrediteerde certificeringsinstelling onder nr. C234 en C274 en marktleider op het gebied van asbest, bouwstoffen en bodem. Onze deskundige, ervaren inspecteurs op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid helpen klanten duurzaam te verbeteren. Met onze certificeringen krijgen organisaties gedetailleerd inzicht in hun kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Normec Fire Safety and Security (FSS)

Normec Fire Safety & Security (FSS) is een geaccrediteerde inspectie-instelling, die het gehele inspectieproces kan uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging. Goede, efficiënte inspecties van brandbeveiligingsinstallaties is het specialisme van onze zeer ervaren en vakbekwame inspecteurs. De missie van Normec FSS is om Nederland optimaal brandveilig te maken.

Normec Fair Labour Certification (FLC)

Normec Fair Labour Certification (FLC) is een RvA-geaccrediteerde inspectie-instelling onder nr. I233. Normec FLC ondersteunt organisaties met inspecties en of ze (nog) voldoen aan de eisen van de verschillende normeringen en keurmerken. Normec FLC is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Normec Laboratorium

Normec Laboratorium is een RvA-geaccrediteerd laboratorium onder nr. L330 voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. De bouw vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontroles van uw bouwstoffen door onze experts is daarom van essentieel belang. Ons laboratorium richt zich specifiek op het vaststellen van de kwaliteit van diverse bouwstoffen en op ondersteunen van onze klanten bij het certificeren van producten.

Normec AquaServa

Normec AquaServa is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, met eigen installateurs en inspecteurs door heel Nederland. Veiligheid is het belangrijkste aspect voor elke gebouwbeheerder. De specialisten van Normec Aquaserva kennen de eisen die op dit gebied aan organisaties worden gesteld. Waterveiligheid, brandveiligheid, veiligheidskeuringen en een gezond binnenmilieu vallen onder een door Normec AquaServa ontwikkeld totaalpakket voor álle veiligheidsaspecten van gebouwen.

Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux is een meetbedrijf dat de stabiliteit van lichtmasten en soortgelijke verankerde objecten, met behulp van een gepatenteerd 3D-meetsysteem, meet. De metingen zijn gericht op het verlengen van de levensverwachting van de objecten, waardoor kosten worden bespaard en onnodige CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Normec Servaco

Normec Servaco is een geaccrediteerd, onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium in België voor industriële analyses en onderzoek. De deskundigen op de afdelingen milieu en bouwkunde werken nauw met elkaar samen en garanderen een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Normec Servaco is toonaangevend in de markt en staat bekend om haar sterke klantenservice en brede testmogelijkheden.

Normec All Water Services (AWS)

Normec All Water Services (AWS) is het erkende en onafhankelijke bureau op het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Als vooraanstaand specialist op het gebied van inspectie en testen van milieugerelateerde activiteiten ontzorgen wij u met vakmanschap, expertise en kwaliteit van onze dienstverlening. Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage.

Normec uppenkamp

Normec uppenkamp is het adviesbureau in Duitsland op het gebied van geluidsoverlast, geuren, luchtverontreinigende stoffen en bouwfysica. Klanten kiezen voor Normec uppenkamp vanwege de interdisciplinaire samenstelling van het team, de hoogwaardige technische uitrusting en het persoonlijke contact. Wij bieden onze klanten uitgebreide expertise en advies op het gebied van voorspelling, meting, goedkeuring en beoordeling van milieuvraagstukken.

Normec VRO

Normec VRO is een RvA-geaccrediteerde inspectie-instelling onder nr. I203. Normec VRO inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden op het gebied van eerlijke arbeid. In samenwerking met brancheorganisaties zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe normen en schema's voor diverse branches. Normec VRO is bevoegd om inspecties uit te voeren voor o.a. het SNA Keurmerk, het SNF keurmerk, de ABU en de NBBU.

Normec Kalsbeek

Normec Kalsbeek is hét toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid met een breed scala aan uitgekiende oplossingen en eigen ontwikkelde producten. Ook op het gebied van waterkwaliteit voor uw bedrijfsproces, koel- en/of verwarmingsinstallatie heeft Normec Kalsbeek de juiste oplossing. Normec Kalsbeek heeft alle expertises voor veilig drink- en proceswater voor u in huis.

Normec NCK

Normec NCK is een RvA-geaccrediteerde certificeringsinstelling onder nr. C501 en C626 op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Onze deskundige, ervaren inspecteurs investeren in een duurzame relatie. Ons doel is om een voor u werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een certificaat en/of erkenning.

Normec ISEC

Normec ISEC is de advies- en opleidingspartner in de veiligheidsbranche en biedt gecertificeerde opleidingen in de veiligheidssector voor industrie, windenergie en rope access in een volledig uitgerust trainingscentrum in Melsele (België). Onze klanten zijn internationaal georiënteerde bedrijven binnen de chemische en zware industrie, de windenergie- en maritieme sector.

VQZ Bonn

VQZ is een geaccrediteerde certificerende instelling en heeft zijn hoofdkantoor gevestigd in Bonn. VQZ biedt een scala aan diensten aan voor de certificering van (product)managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Onze missie is om een competente, verantwoordelijke en bindende partner te zijn voor onze klanten.

Normec Certiprotect

Sinds 2012 is Normec Certiprotect actief als onafhankelijk examenbureau voor veiligheidsexamens in de elektrotechniek. Wij houden ons bezig met toetsing van personen werkzaam in de elektrotechniek of gastechniek. Deelnemers van (Stipel) veiligheidsopleidingen kunnen bij ons hun examen afleggen en een certificaat behalen. Veiligheid staat op nummer één. Daarom gaat veilig werken bij ons altijd voor het slagingspercentage.

Normec OWS

Normec OWS is wereldwijd marktleider in het testen van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van verschillende materialen. Als onafhankelijk laboratorium biedt Normec OWS afbraak- en toxiciteitstesten en een breed scala aan aanvullende diensten, zoals afvalbeheer en consulting op het gebied van duurzaamheid.

SMC Safety Services

SMC is een gespecialiseerde totaalleverancier op het vlak van veiligheid in elke werkomgeving. SMC stelt bedrijfsklare expertise ter beschikking en biedt een ruim productassortiment aan. Ook verzorgt SMC tal van veiligheidstrainingen en opleidingen met echte toegevoegde waarde.

Normec BTV

Normec BTV is een betrouwbare partner voor al uw technische keuringen, audits of opleidingen. De kernactiviteit van Normec BTV is het uitvoeren van technische controles, met als belangrijkste doel de veiligheid van de gebruiker te bestendigen of in ieder geval de risico’s te beperken.

Normec Inrush

Normec Inrush verzorgt veiligheidsopleidingen waarbij bewustwording, kennis en vaardigheden worden ontwikkeld om veilig om te gaan met, en werkzaamheden uit te voeren aan elektrische installaties. We hebben diverse samenwerkingsverbanden zodat we onze klanten een breed spectrum aan (veiligheids)opleidingen kunnen bieden.

OCB

Sinds 1962 is OCB het controleorganisme voor al uw huishoudelijke en industriële keuringen. Naast de indienststellingen van installaties en machines, kan u ook rekenen op OCB voor de periodieke keuring van bijvoorbeeld de elektrische installatie of uw lift.

Hybeta

HYBETA (afgeleid van HYgiene, BEratung und Technische Analysen) is een onafhankelijk hygiëne-instituut, dat zich richt op het ondersteunen van ziekenhuizen bij de implementatie van wettelijke eisen.

Normec QS

Normec QS levert onafhankelijke geaccrediteerde dienstverlening op het gebied van testen, inspecteren en certificeren voor publieke en private opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op kunststoffolie, -leidingen, -constructies, hernieuwbare energie en biobased producten. Met de ondersteunende data uit de diensten stelt Normec QS u mede in staat om uw asset management en kwaliteitsbeheer strategisch vorm te geven.

Foodcare

Normec Foodcare is specialist op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Wij ondersteunen onze klanten bij Quality Assurance (QA)-vraagstukken en maken erkende microbiologische-, chemische- en/of fysische analyses. We helpen onze klanten graag en boven verwachting goed verder. Dat geldt ook voor smaaktesten, QA software, etikettering en opleidingen. Als geen ander weet Normec Foodcare: succes begint met een goed en betrouwbaar product.

Normec Foodcare

Normec Foodcare is de specialist in voedselkwaliteit en – veiligheid. Wij helpen u graag verder met Q&A-vraagstukken, erkende microbiologische, chemische en fysische analyses, smaaktesten, Q&A software, etikettering en opleidingen. Op de kwaliteit en veiligheid van voedsel valt voor onze klanten niets af te dingen.

De nummer één in kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing

Neem contact op